اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اقامت دائم دانشجویان و فارغ التحصیلان بین الملل