اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مانیتوبا اولین قرعه کشی PNP در سال 2022 را برگزار می کند