اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

دعوت بریتیش کلمبیا (British Columbia) از متقاضیان Tech Skill