اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تبدیل نمرات IELTS , CELPIP به CLB

در کشور کانادا واحد سنجش سطح زبان CLB است که به معنای Canadian Language Benchmark می­باشد.

در این کشور زبان­های انگلیسی و فرانسه به عنوان زبان­های رسمی شناخته می­شوند، به همین علت اگر برای مهاجرت به کانادا متقاضی هستید، حداقل باید روی یکی از این دو زبان تسلط کافی داشته باشید.

همچنین جهت اقدام برای مهاجرت به این کشورنیاز است تا نمرات IELTS  و CELPIPخود را به CLB معادل سازی نمایید.

با استفاده از فرم­های زیر به راحتی می­توانید نمرات خود را تبدیل نموده و برای تکمیل مدارک خود یک قدم رو به جلو بردارید.

فرم تبدیل نمرات CELPIP به CLB

 
 
 
 

فرم تبدیل نمرات IELTS به CLB

 
 
 
 

(TEF Canada) International English Language Testing System (IELTS) – Test score equivalency chart

 

 

International English Language Testing System (IELTS) – General Training – Test score equivalency chart

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

10

8.0

7.5

8.5

7.5

9

7.0

7.0

8.0

7.0

8

6.5

6.5

7.5

6.5

7

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5.0

5.5

5.5

5.5

5

4.0

5.0

5.0

5.0

4

3.5

4.0

4.5

4.0

 

 

Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
Test score equivalency chart

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

10

263-300

393-450

316-360

393-450

9

248-262

371-392

298-315

371-392

8

233-247

349-370

280-297

349-370

7

207-232

310-348

249-279

310-348

6

181-206

271-309

217-248

271-309

5

151-180

226-270

181-216

226-270

4

121-150

181-225

145-180

181-225