اولین قدم برای مهاجرت به کانادا پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرین کانادا نیز واکسن کرونا را دریافت میکنند

مطالب مرتبط